top of page

A HONLAPRÓL

slider_35.jpg
A HONLAPRÓL

A honlapgazda széljegyzete


A solymári vár sokáig elásott kincsesládaként, a helyiek emlékezetében, néhány oklevélben, valamint elsárgult térképeken, monográfiák halovány utalásaiban létezett csupán. Számomra, mint a hetvenes évek szülöttének és tősgyökeres solymárinak a vár létezése egy rejtélyes soha nem látott érdekességként élt az elképzeléseimben, egészen 2006-ig. Gyerekként a sokat sejtető "Matyi-domb" oldaláról csúszkáltunk le, a nagy Hunyadi Mátyás nevét viselő általános iskolába jártunk, és a Schlossberg (Várhegy) utcán mentünk családi kirándulásra a Rózsika forráshoz. Apró kis mozaikok, amik jelezték a hajdan volt daliás időket községünkben.
 

A tősgyökeres falubeliek egyfajta bőlcsőként tekintenek a várra, hiszen minden valamire való solymári tudja, hogy a porladó középkori vár köveiből építették újjá a falut az ideérkező német telepesek az 1700-as évek elején. E vár építőanyaga ma is ott van a legősibb házak és a Templom téri templomunk falaiban is. Ezért mint helytörténeti kutató, mélyről jövő indíttatástól vezérelve fogtam neki, hogy várunk emlékét és történetét a lehető legszebb és leginformatívabb módon tálaljam a jelenkor nemzedékének. Remélem, hogy a honlap üzenete eléri célját és tovább erősíti Solymárnak, ennek az ősi településnek egyedi szellemiségét, a múltnak és jelennek pulzáló egybefonódását.

Egy helytörténész emlékére

Dr. Valkó Arisztid amatőr régész solymári lakosként szívügyének érezte a község értékeinek feltárását, megismertetését. A vár falainak felkutatása egyik legértékesebb Solymárhoz kapcsolódó munkája. A solymári helytörténet őt tekinti a vár első kutatójának ezért honlapunkat az ő emlékének, és munkásságának szenteljük. Reményeinek hangot adva, igyekszünk a solymári várral kapcsolatos történeti és turisztikai igényeknek is megfelelni, a lehető legegyszerűbb módon továbbadni mindazt, amit az ő munkássága nyomán később számos más tudós és helytörténész folytatott.

valko.jpg
slider_22_s.jpg
sarkanyos.jpg

Minden jog fenntartva - www.solymarivar.com - ˆˆˆ2011-2020

 

Szerzői jogok

Az solymarivar.hu illetve a solymarivar.com weboldalon található tartalom a honlap, illetve egyes szerzők szellemi tulajdona. 

Azzal, hogy belép a www.solymarivar.hu, illetve a www.solymarivar.com  oldalára elfogadja az alábbi feltételeket:

1. A tulajdonos fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
2. A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.
3. Tilos továbbá a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A honlaptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

bottom of page