top of page
Keresés
  • Szerző képedr. Jablonkay István

Várunk további sorsa

Dr. Jablonkay István többrészes publikációjának kilencedik része. A Solymári Hírmondóban megjelent cikkében a solymári várt birtokló Corvin János életével foglalkozik. Solymári Hírmondó - 1995. decemberAmint az eddigiekből is kitűnt, solymári várunk királyi vár még akkor is, ha egyik, másik uralkodó inkább rövidebb időre el is zálogosítja. Ez alól csak az a kivétel, mikor a Gara család kezében van 36 esztendeig 1481-ig. Egy év múlva Mátyás király természetes fiára hagyományozza azzal, hogy hatalmi pozícióját növelve, könnyebben érje el a trónt apja halála után. Erre 1490-ben került sor. Az utódlás biztosítására a hatalmas Hunyadi vagyon mellé nem csak a királyra szállott Garai vagyon, de még sok más megszerzett vár, birtok növelte a kiszemelt utód hatalmát, így lett Corvin János az ország legvagyonosabb főura, amihez apjától hercegi címet is kapott.


Corvin Jánosnak 30 vár, 9 castcllum, 49 mezőváros, több mint 1000 falu volt birtokában, szemben a leghatalmasabb főurak: Zápolya István, Újlaki Lőrinc, Bátori István birtokában 1814, illetve 5 vár volt. Három birtoktest is Corvin János kezén van Buda közelében, a zsámbéki, a solymári és a csővári, a Duna túlsó oldalán, összefüggő területet képezve. Mátyás király tervei nem váltak valóra. Idézem Fügedi Erik sorait: "Csontmezőn a Mátyás politikáját eltemető, döntő csatában, egymással szövetségben Báthori István, Ország László és Kinizsi Pál - Corvin Jánossal szemben" áll és győz, ami megpecsételte Corvin János további sorsát. Corvin János, apja halála után nem csak a királyságról, de pénzügyi nehézségei miatt mamutbirtoka nagyrészéről is kénytelen lemondani, így a bennünket érintő solymári várunkról is, és az ahhoz tartozó várbirtokról is. így a Pilis megyei Salmár, Borosjenő, Alsókovácsi falvak és Páty fele birtoka mellett a Pest megyei Szentlőrinc, Szentmiklós, Káposztáskeszi és a más megyékben fekvő Rád, Szele, Félegyháza, György birtokokat és Acsa részét valamint Cheg Szabolcs megyei várost 1000 arany forintért Ráskai Balázsnak és fiának adta el 1495 táján. Ráskai, Corvin János híve, Budán udvarbíró 1484-től 1492-ig, Majd Ulászló idejében budai várnagy, aki várunkat II. Ulászló királynak adja át.


Ulászló külön oklevélben tudatja, hogy milyen jól felüdül solymári tartózkodásai és vadászatai során a szép környezettől. Várunkat haláláig megtartja magának. Egyes utalások arról szólnak, hogy Ulászló várunkat későreneszánsz díszítő elemekkel gazdagította. Fia, II. Lajos fiatal gyerekként követi elhunyt apját a trónon 1516-ban. Az Ulászló uralkodása utáni időkben az anarchia tovább fokozódik, a főrangúak saját érdekeik kielégítéséért birkóznak egymással, az ország érdeke másodrendű. Hiába figyelmeztet a növekvő török veszedelemre Tömöri Pál kalocsai érsek, szavára nem figyel az ország. A Balkánon szünet nélkül folyik a csatározás a törökkel, maga Bakics Pál szerb vajda is állandó harcban áll a hazáját megszálló fogyhatatlan törökkel, közben küldi jelentéseit a magyar királynak minden jelentős török lépésről. Ezekre az évekre esik az, hogy a hatalmaskodó Pod-maninek megszállják várunkat, majd Bakics Pál kér letelepülési lehetőséget, mert hontalanná vált. II. Lajos király a solymári várat adja Bakics családjának, majd a mohácsi csatában maga is hősi halált hal. E kor kiemelkedő alakja az a Thurzó Elek királyi kincstartó, aki felszámolja a várunkat megszálló Podma-.nincket, a két király idején Ferdinánd mellé áll.


Ferdinánd megerősíti Bakicsot a solymári vár használatában, aki török portyázásnak áldozatul esett és az elnéptelenedett Alsó-kovácsi, Borosjenő és más hasonló sorsú kihalt, jövedelmet nem hozó birtokrészek helyett más jövedelmi forrás után néz. A várbirtokot pedig 500 forintért adja el várnagyának, Bakai Demeternek. 1529-ben Zápolya török segítséggel elfoglalja Ferdinándtól Budát és haláláig meg is tartja. A Bakics családnak el kell hagyni Solymárt, mert Zápolya 1531-ben január 25-én kelt oklevelében -hangsúlyozva a város polgárainak iránta tanúsított hűségét - Solymárt kőből épült erősségével együtt, valamint Kiskovácsit és Páty felét, azaz az eredeti XV. sz-i váruradalmat Budának adományozza.

1 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Comments


bottom of page